Quatre mueus de Barcelona organitzen la tercera edició del Museum Quiz Summer Tour 2019 cada dimecres des del 3 fins el 24 de juliol