Subvencions d’Arts Escèniques

impacte_OSIC_interior

 

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

 

Subvencions d’Arts Escèniques

 

Subvencions a la producció d’un espectacle teatral<http://ves.cat/jaRt>
Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 març fins el 9 d’abril de 2014

 

Subvencions per a la infraestructura d’arts escèniques http://ves.cat/jaRB>
Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 de març al 7 d’abril de 2014

 

Subvencions a la programació de sales privades de teatre <http://ves.cat/jaRI>
Termini de presentació de sol·licituds: Del 3 al 26 de març de 2014

 

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional (empreses)<http://ves.cat/g6i6>
Termini de presentació de sol·licituds: Del 4 al 27 de març de 2014

 

 

La sol·licitud s’ha de fer obligatòriament per mitjans telemàtics i cal signar-la digitalment.
La signatura digital de la sol·licitud implica l’ús de certificat digital.

Un dels certificat digitals acceptats, l’Idcat, us els poden facilitar gratuïtament al Registre del Departament de Cultura.
Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el Certificat digital
<http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.553702fd1e54ef2f78537a95b0c0e1a0/?vgnextoid=0bc8a1776998b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0bc8a1776998b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>

 

 

El departament de Cultura ha posat a l’abast un servei de suport assistit a la tramitació telemàtica, amb suport telefònic o presencial amb cita prèvia.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el servei de suport a la tramitació telemática

<http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.3f14cf7a83c3a1ec6908026cb0c0e1a0/?vgnextoid=0726da042733f310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextrefresh=1>