Monthly Archives: septiembre 2018

L’Acadèmia Catalana de la Música dona a conèixer els Premis Alícia, uns nous guardons anuals que premiaran l’excel·lència i els valors artístics, culturals i socials de la música catalana (21 de juny)


L’Acadèmia Catalana de la Música dona a conèixer els Premis Alícia, uns nous guardons anuals que premiaran l’excel·lència i els valors artístics, culturals i socials de la música catalana 
Els guardons s’entregaran anualment en una gala que se celebrarà al voltant del Dia Mundial de la Música (21 de juny). La data de la celebració dels primers Premis Alícia es donarà a conèixer més endavant.

Els reconeixements estaran conformats per 15 categories entre les quals destaquen ”La Trajectòria”, “La Innovació” o la distinció de projectes socials i projectes educatius fonamentats en la música. 

L’objectiu d’aquests primers premis és promocionar la música produïda a Catalunya i ressaltar aquells projectes o propostes que es destaquin per la seva excel·lència i fomentin els valors artístics, culturals i socials de la música.

b964fe24-a82c-4ffd-b6e9-8363d42e8942
Els Premis Alícia seran els guardons anuals que  projectin i promocionin de manera transversal els valors artístics, culturals i socials de la música que l’Acadèmia assumeix com a propis.

L’objectiu dels Premis Alícia és guardonar aquells projectes i/o iniciatives singulars que tinguinl’excel·lència com a element vertebrador i una certa atemporalitat que els posicioni al marge de les dinàmiques del mercat i/o negoci.

Amb aquests guardons, l’Acadèmia vol promocionar la música produïda a Catalunya, sense distinció de gèneres o estils,  com un ecosistema que fomenta la creativitat, l’educació d’un públic excel·lent i la felicitat dels ciutadans.
PER QUÈ ALÍCIA?

Per una banda, des de l’Acadèmia, volem compartir amb el conjunt de la societat una reflexió sobre la necessitat de feminitzar el sector cultural i treballar sense prejudicis de gènere ni concepcions patriarcals.

D’altra banda, “Alícia” ens condueix cap aquell imaginari ple de creativitat i fantasia, alhora  surrealista, crític i intel·ligent que conforma l’obra d’Alícia al país de les meravelles i que connecta amb la voluntat de l’Acadèmia de subratllar el poder evocador, creatiu, artístic i social de les arts musicals.

Finalment, Alícia és el nom d’una de les intèrprets catalanes més universalsAlícia de Larrocha. D’aquesta manera retem  homenatge a la seva persona i a la seva carrera artística.

CATEGORIES

 • La Trajectòria. Reconeixerà la trajectòria musical o professional d’una persona, projecte o entitat.
 • L’Autoria o Composició. Reconeixerà l’autoria o composició d’una obra musical de qualsevol estil o gènere.
 • La  Interpretació. Reconeixerà l’expressivitat, l’emoció o el sentiment d’una interpretació o creació musical individual o col·lectiva.
 • La Innovació. Reconeixerà la innovació en l’activitat musical d’una persona o projecte.
 • El Talent Emergent. Reconeixerà aquell artista o formació musical revelació.
 • El Projecte Social. Reconeixerà aquelles persones o entitats per la seva tasca en l’àmbit de la música comunitària i el desenvolupament del vessant social de la música.
 • El Projecte Educatiu. Reconeixerà el projecte educatiu d’aquelles persones, entitats  o projectes en l’àmbit de la pedagogia, la formació o l’educació musical.
 • La Interdisciplinarietat. Reconeixerà la interdisciplinarietat d’un artista o projecte.
 • La Internacionalització. Reconeixerà el desenvolupament o experiència internacional d’una trajectòria o projecte.
 • La Producció discogràfica i/o audiovisual. Reconeixerà un treball discogràfic, productor o producció o  videoclip.
 • El  periodisme musical. Reconeixerà a una persona o projecte per la seva tasca periodística en el marc de l’activitat musical.
 • Recerca. Reconeixerà a una persona o projecte per la seva tasca de recerca i investigació en el marc de la música i/o el seu patrimoni.
 • El Directe. Reconeixerà una creació i/o desenvolupament d’un concert, experiència de directe o espectacle musical
 • La Mediterraneïtat. Reconeixerà un projecte que es relacioni amb la Mediterrània o el seu entorn.
 • Mencions o premis especials. L’Acadèmia es reserva el dret de guardonar determinades propostes i projectes en funció d’aspectes o temàtiques vinculades a l’actualitat, esdeveniments i/o commemoracions.

Les categories: Autoria o Composició, Interpretació, Innovació, Interdisciplinarietat, Producció discogràfica i/o Audiovisual, Directe, Talent Emergent o Mediterraneïtat, premiarà projectes, músics o entitats que hagin produït, editat o estrenat peces durant l’any natural anterior a l’entrega dels premis.

La resta de categories: Trajectòria, Projecte Social, Projecte Educatiu, Internacionalització, Periodisme musical i Recerca, es consideren categories atemporals.

ASPECTES ORGANITZATIUS

Els acadèmics i les entitats associades seran els encarregats de proposar persones, entitats o projectes que, des del seu criteri, donin prestigi o hagin contribuït a donar prestigi a la cultura musical del país. Seran els acadèmics i/o entitats vinculades a l’Acadèmia els qui valoraran les propostes i escullin els guanyadors en cada categoria.

El Consell Acadèmic, òrgan electe i, per tant, representatiu de l’Acadèmia, actuarà com a Comitè de Garanties per supervisar que les candidatures proposades siguin coherents amb els valors i objectius que promou l’Acadèmia. D’altra banda, vetllarà per garantir uns criteris transversals a totes les propostes, basats fonamentalment en la qualitat i/o excel·lència de les propostes, la igualtat i/o equilibri de gèneres i les bones pràctiques en matèria de relacions laborals, contractuals, jurídiques o de gestió de projectes.

L’entrega de premis se celebrarà al voltant de la celebració del Dia Mundial de la Música (21 de juny). La data concreta s’anunciarà més endavant.

Diada Nacional de Catalunya 11 de setembre


diada_001

La Diada Nacional de Catalunya és un símbol nacional segons l’article 8.1 de l’Estatut d’Autonomia.

La Diada Nacional de Catalunya o Diada de l’11 de Setembre és la festa nacional de Catalunya i es commemora anualment recordant la darrera defensa de Barcelona l’11 de setembre de 1714.

Diada Nacional de Catalunya

La primera llei promulgada pel reconstituït Parlament de Catalunya l’any 1980 va declarar institucionalment la Diada de l’Onze de Setembre com a festa nacional de Catalunya:

« LLEI 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l’onze de setembre:
El recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la recuperació de les seves institucions d’autogovern. Passa, també, per la valoració i exaltació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s’identifiquen amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels factors històrics, socials i culturals que són les arrels de tota realitat nacional. D’entre aquests símbols, destaca l’existència d’un dia de Festa, en el qual la Nació exalta els seus valors, recorda la seva història i els homes que en foren protagonistes i fa projectes de futur. El poble català en els temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l’onze de setembre, com a Festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l’onze de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l’opressió, suposava també l’esperança d’un total recobrament nacional. Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del Poble creuen que la Cambra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit. Per això, el poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent Llei:

Article Primer: Es declara Festa Nacional de Catalunya la Diada de l’11 de setembre.

Article Segon: Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans de Catalunya cooperin en el compliment d’aquesta Llei i que els Tribunals i autoritats la facin complir. Palau de la Generalitat, a Barcelona, 12 de juny de 1980. Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya.

»

El 2006, en l’Estatut d’Autonomia es promulgà legalment que la bandera de Catalunya, l’himne Els segadors, i la Diada de l’Onze de Setembre, eren els símbols nacionals de Catalunya:

« Article 8. Símbols de Catalunya:

 1. Catalunya, definida com a nacionalitat en l’article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l’himne.
 2. La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d’ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya.
 3. La festa de Catalunya és la Diada de l’Onze de Setembre.
 4. L’himne de Catalunya és Els segadors.
 5. El Parlament ha de regular les diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya i n’ha de fixar l’ordre protocol·lari.
 6. La protecció jurídica dels símbols de Catalunya és la que correspon als altres símbols de l’Estat.

La Mercè, patrona de Barcelona 24 de setembre


La Mercè, patrona de Barcelona

5053-55eea6f971c9a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diu la llegenda que la nit del 24 de setembre de 1218, la Mare de Déu es va aparèixer simultàniament al rei Jaume I a Sant Pere Nolasc i a Sant Ramón de Penyafort. A tots tres els va demanar que creessin un orde de monjos dedicats a salvar cristians empresonats pels sarraïns. Eren temps de guerra religiosa.

Segles més tard, el 1687, Barcelona va patir una plaga de llagosta, i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. Acabada la plaga, el Consell de la Ciutat la va nomenar patrona de Barcelona. El Papa, però, no va ratificar la decisió fins dos segles més tard, el 1868.

 

Els orígens de la Festa Major

Després que el Papa Pius IX declarés la Mare de Déu de la Mercè patrona de la ciutat, Barcelona va començar a celebrar festes al setembre. La Mercè va prendre volada l’any 1902, quan sota l’impuls de Francesc Cambó, se celebrà una Festa Major que es convertí en model de les que encara avui tenen lloc a tot Catalunya. De tota manera, la història de la Mercè patiria molts alts i baixos que s’estengueren després de la guerra civil i els anys del franquisme.

 

La Festa, avui

Amb l’arribada de la democràcia, la Mercè va assolir el caràcter de festa autènticament popular, gràcies a la col·laboració d’entitats de tota la ciutat. Avui, la Mercè és una festa que ocupa festivament un gran nombre d’espais públics amb una programació centrada en la cultura mediterrània. En menys d’una setmana, Barcelona aplega una programació ingent que us obligarà a escollir: arts de carrer, cercaviles, concerts, balls tradicionals…

 

L’especialitat barcelonina

Les activitats més tradicionals de la Mercè són, en realitat, un compendi de la cultura popular de tot Catalunya. Hi apareix la sardana gironina, els castells i els diables del camp de Tarragona, les danses que encara avui es mantenen vives per tota la geografia catalana… La gran especialitat barcelonina són les cercaviles, emparentades amb les lluïdes processons que fa segles se celebraven amb motiu del Corpus. Es tracta dels espectacles de carrer més antics que conservem. Avui, com ahir, l’organització de les cercaviles compten amb colles de cultura popular que treballen colze a colze amb artistes de carrer. La seva feina conjunta serveix per mantenir vigent la vocació festiva i teatral amb què van néixer aquests espectacles.

 

El Guitar BCN reivindica el poder de la paraula i la cançó d’autor ( a partir del 31 de gener)


El Guitar BCN reivindica el poder de la paraula i la cançó d’autor

 

2NotaPremsaGuitar19.155933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fito Páez inaugurarà un festival que compleix 30 edicions

L’edició 2019 del festival Guitar Bcn ja escalfa motors, i ho fa presentant un primer bloc d’artistes confirmats amb querència pels versos inspirats i la sensibilitat acústica. Els denominats cantautors escriuen i interpreten les seves cançons amb uns paràmetres estètics ben determinats per donar lloc a tot un gènere que, lluny de perdre força amb el pas del temps, reviu a cada temporada amb nous talents i propostes realment inspirades dels clàssics de sempre.

“En un moment en que les músiques més massives basen la seva  importància en els ritmes calents i contagiosos, volem reivindicar el valor de la paraula i del relat en les cançons” comenta Joan Roselló, director de TheProject, empresa organitzadora del Guitar BCN.

Fito Páez inaugurarà el festival el 31 de gener a L’Auditori. El carismàtic compositor, cantant, pianista i guitarrista argentí torna per fi  9 anys després de la seva última visita i presentarà La ciudad liberada en format de piano i veu.

El retorn d’un altre mestre, Pedro Guerra, tindrà lloc el 15 de febrer al Palau de la Música Catalana. El canari celebrarà amb un concert especial els 25 anys de l’històric Golosinas, el seu primer àlbum, una col.lecció de cançons imprescindibles que van conquerir al públic gràcies a la seva mixtura de profunditat i frescor.

Les composicions de Javier Ávarez tornaran a escoltar-se després de 10 anys de silenci el 14 de març a Luz de Gas. El madrileny arriba al Guitar Bcn amb el seu desè disc sota el braç i un bon grapat de clàssics que han creat devoció entre els amants de la poesia musicada.

Casi nada está en su sitio es el títol del nou disc del gran Victor Manuel. El Palau de la Música Catalana rebrà un emocionant espectacle el 4 d’abril, amb nous temes i, sobre tot, records inesborrables plens d’emoció.

Tancant aquest primer bloc de confirmacions, El Niño de la Hipoteca actuarà a la sala Apolo l’11 d’abril. L’artista català torna al marc del festival convertit en tot un fenòmen de la cançó d’autor.

Entrades demà a la venda a guitarbcn.com

*****************************************************************************

El Guitar BCN reivindica el poder de la palabra y la canción de autor

Fito Páez inaugurará un festival que cumple 30 ediciones

La edición 2019 del festival Guitar Bcn ya calienta motores, y lo hace presentando un primer bloque de artistas confirmados con querencia por los versos inspirados y la sensibilidad acústica. Los denominados cantautores escriben e interpretan sus canciones con unos parámetros estéticos bien determinados para dar lugar a todo un género que, lejos de perder fuerza con el paso del tiempo, revive cada temporada con nuevos talentos y propuestas realmente inspiradas de los clásicos de siempre.

“En un momento en que las músicas más masivas basan su importancia en los ritmos calientes y contagiosos, queremos reivindicar el valor de la palabra y del relato en las canciones” comenta Joan Roselló, director de TheProject, empresa organizadora del Guitar BCN.

Fito Páez inaugurará el festival el 31 de enero en L’Auditori. El carismático compositor, cantante, pianista y guitarrista argentino vuelve por fin 9 años después de su última visita y presentará La ciudad liberada en formato de piano y voz.

El retorno de otro maestro, Pedro Guerra, tendrá lugar el 15 de febrero en el Palau de la Música Catalana. El canario celebrará con un concierto especial los 25 años del histórico Golosinas, su primer álbum, una colección de canciones imprescindibles que conquistaron al público gracias a su mixtura de profundidad y frescura.

Las composiciones de Javier Ávarez volverán a escucharse tras 10 años de silencio el 14 de marzo en Luz de Gas. El madrileño llega al Guitar Bcn con su décimo disco bajo el brazo y un buen puñado de clásicos que han creado devoción entre los amantes de la poesía musicada.

Casi nada está en su sitio es el título del nuevo disco del granVíctor Manuel. El Palau de la Música recibirá un emocionante espectáculo el 4 de abril, con nuevos temas y, sobre todo, recuerdos imborrables llenos de emoción.

Cerrando este primer bloque de confirmaciones, El Niño de la Hipoteca actuará en la sala Apolo el 11 de abril. El artista catalán vuelve al marco del festival convertido en todo un fenómeno de la canción de autor.

Entradas mañana a la venta en guitarbcn.com

Final de gira de comiat de DR. CALYPSO : Divendres 4 de gener a la Sala Apolo de Barcelona – entrades ja a la venda


Ja coneixem els detalls de la data final de gira de comiat de Dr. Calypso: Divendres 4 de gener a la Sala Apolo de Barcelona

Aquest dissabte actuaran gratuïtament al BAM al escenari Moll de la Fusta a les 22:00h

A Dr. Calypso no els cal cap mena de presentació. Potser sí, però, que els hi cal un bon comiat. Després de 30 anys a dalt dels escenaris han decidit treure el peu de l’accelerador. Ara bé, als Calypso els hi queden les últimes batalles per acabar la guerra…
ENTRADES APOLO JA A LA VENDA
e9e71470-42ca-420a-9a24-f5a8252f5a4c
“Després de 30 anys d’escampar el nostre amor per l’ska, el reggae, el soul, el rocksteady i el calypso per tot arreu on hem pogut, creiem que ha arribat el moment de donar-li una aturada indefinida, però no sense abans donar-li una bona repassada a un bon nombre de sales i festes majors.”

 

PROPERS CONCERTS

21.09 Calldetenes - Festa Major
22.09 Barcelona - Moll de la fusta (BAM)
22.09 Cervera - Carpa Plaça Pius XII
30.09 El Prat de LLobregat - Parc Fondo d’en Peixo

05.10 Madrid - Gruta 77
06.10 Zaragoza - Sala Lopez
12.10 Caldes Montbui Festa Major
20.10 Berga - Plaça del Forn
31.10 Girona - Fires de Girona

23.11 Tarragona - Sala Zero
30.11 Bilbo -  Gaztetxe De Zorroza
01.12 Vitoria/Gasteiz - Jimmy Jazz
28.12 La Bisbal D’Empordà L’Alternativa

 

comparteix a facebook
Tuiteja
reenvia-ho
Als Dr Calypso mai no els han agradat les xifres rodones. Per aquesta raó van celebrar els seus 26 anys i, per això mateix, es neguen a passar dels 30. Com un grup de 10 folklòriques, els Calypso se separen per no convertir-se en dinosaures, així que prepareu les maraques, les ulleres de sol i una muda neta perquè aquesta celebració serà l’última. Us semblarà que sempre han estat allà, que els vau veure els anys d’institut a alguna sala que ja no existeix i fa uns mesos a unes festes populars on tothom s’agafava fort i cantava algun himne amb més alegria que solemnitat.
I serà tot veritat, perquè els Calypso porten gairebé tres dècades sent l’arma (no tant) secreta de les festes, el grup que ens va ensenyar a ballar, com diu el Kiko Amat, amb “el nivell de flotació més baix i el nivell de diversió més alt”. Pioners de l’escena skatalítica i un dels tòtems més moguts de l’escena catalana de les darreres tres dècades, els Calypso s’han mantingut fidels a la seva idea: tocar diferents pals jamaicans sense fer revival ni convertir-se en museu, practicant la carretera i manta, formant part de l’imaginari festiu de diferents generacions i mantenint la flama viva fins a arribar a la maduresa sense envellir ni fer-se el Peter Pan per apagar-la ells mateixos en el seu millor moment de forma, que és avui i ara. Com sempre ha estat.
El comiat els portarà per tota Catalunya -fins i tot a Olot!-, dibuixant la conga més llarga que mai hagi vist Google Maps, i serà alegre. No hi ha altra opció: 30 anys lluitant contra un món sense color mereixen una última celebració.
Dr. Calypso “El que vull”
¡¡¡ Clica a la imatge per escoltar Dr. Calypso a Spotify !!!

Torna Pel davant i pel darrera – 22 de novembre al Teatre Borras


 

Hi ha comèdies que mai passen de moda, clàssics que val la pena recuperar i que el públic pugui tornar a gaudir de l´espectacle.

Torna ara a la cartellera de Barcelona una de les comèdies més divertides: Pel davant i pel darrera.

El muntatge, totalment renovat i amb nou repartiment d’actors, d’aquest vodevil esbojarrat en versió de Paco Mir i amb direcció d’Alexander Herold, iniciarà el 22 de novembre temporada al Teatre Borràs de Barcelona.

La nova versió actualitza novament  el text original però mantenint un dels trets que van contribuir a l’èxit del muntatge a Catalunya: el bilingüisme.

Malentesos davant i darrere l’escenari en una doble ficció que narra com una troupe de pèssims actors intenta muntar una obra de teatre.

 

Pel davant i pel darrera ha estat traduïda a 28 idiomes, representada en 50 països diferents des de la seva estrena a Londres fa 33 anys i vista per més de 14 milions d’espectadors en tot el món.

 

En aquesta nova producció hi haurà algunes novetats, com una escenografia que sent la mateixa (és una comèdia “de portes”…), ens trasllada aquest cop una mansió a la “Sierra madrilenya” i està clar, el mòbil també serà  irremeiablement present com ho és a les nostres vides actuals.

 

Novament hem pogut reunir uns actors còmics estel·lars:  Lloll Bertran, Agnès Busquests, Jordi Díaz, Carme Pla, Miquel Sitjar, Lluís Villanueva, Xavier Serrat, Laia Alsina i Bernat Cot

 

Pel Devent i PelDarrere NOVIEMBRE 2018

 

El Gran Teatre del Liceu i la Fundació Victoria de los Ángeles inicien un nou conveni de col·laboració amb el recital que el baríton Benjamin Appl i el pianista Graham Johnson oferiran el 21 de novembre (19.30h) al Foyer del Teatre d


Sony Classical _ Uwe Arens

 

El recital tindrà lloc al Foyer del Gran Teatre del Liceu el 21 de novembre (19.30h) dins del Lied Festival Victoria de los Ángeles (LIFE Victoria 2018)

El Gran Teatre del Liceu i la Fundació Victoria de los Ángeles inicien un nou conveni de col·laboració amb el recital que el baríton Benjamin Appl i el pianista Graham Johnson oferiran el 21 de novembre (19.30h) al Foyer del Teatre dins del Lied Festival Victoria de los Ángeles (LIFE Victoria 2018) i que estava previst inicialment als salons del Cercle del Liceu, institució que també participa en aquesta col·laboració.

 

Es tracta de la primera col·laboració entre el Liceu i el LIFE Victoria, i se suma a altres convenis de col·laboració que la Fundació Victoria de los Ángeles manté amb altres institucions barcelonines tals com el Sant Pau Recinte Modernista, el Palau de la Música Catalana o l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

 

Benjamin Appl debutà en la passada edició del LIFE Victoria en un recital junt amb el pianista Sholto Kynoch i en l’edició d’enguany torna al Festival en dues ocasions: la primera en un recital en solitari junt amb Graham Johnson al Foyer del Liceu (21 de novembre, 19.30h) amb motiu de la presentació de la nova campanya d’Amics de la Fundació Victoria de los Ángeles; i la segona en un recital junt amb la soprano Kate Royal i Graham Johnson a la Sala Domènech i Montaner del Sant Pau Recinte Modernista (23 de novembre, 20h) en que interpretaran un programa inspirat en els duets que Victoria de los Ángeles i Dietrich Fischer-Dieskau solien interpretar junt amb Gerald Moore, i que suposarà la clausura del LIFE Victoria 2018.

 

Appl és un dels més destacats liederistes de la seva generació. Fou ECHO Rising Star la temporada 2015-16, fet que l’ha portat a debutar posteriorment als principals auditoris europeus tals com el Barbican Centre i el Wigmore Hall de Londres, la Philharmonie de París o el Palau de la Música Catalana, esdevenint un nom freqüent en els principals festivals de Lied europeus tals com l’Oxford Lieder o l’Heidelberger-Früling. Per la seva banda Graham Johnson té una llarga experiència com a pianista acompanyant, apareixent al llarg de la seva carrera junt amb Matthias Goerne, Simon Keenlyside, Christopher Maltman, Lucia Popp, Elisabeth Schwarzkopf o la mateixa Victoria de los Ángeles.

 

El Lied Festival Victoria de los Ángeles ret homenatge a la soprano barcelonina combinant tres de les facetes que la van definir: l’amor al Lied, l’excel·lència i el suport a nous talents. La Fundació Victoria de los Ángeles impulsa aquest certamen dedicat al gènere del Lied, que amb tant èxit va abordar la cantant catalana. En ell s’ofereixen al mateix temps recitals d’artistes de talla internacional (LIFE Recitals), un format innovador que dóna l’oportunitat a joves intèrprets de cantar juntament amb músics consolidats a mode de teloners (LIFE New Artists), i un seguit d’activitats formatives paral·leles (LIFE Akademie).

 

Les entrades ja són a la venda aquí

Més informació a www.liceubarcelona.cat i www.lifevictoria.com

ZOOM FESTIVAL Festival Internacional de Ficció Televisiva Del 20 al 25 de novembre · Igualada i Bcn


Zemanta Related Posts Thumbnail

ZOOM FESTIVAL
Festival Internacional de Ficció Televisiva
Del 20 al 25 de novembre · Igualada i Bcn

La nova edició del Zoom, el Festival Internacional de Ficció Televisiva, estrena web i amplia formats televisius
El certamen ha actualitzat la seva cara visible a internet amb una nova web que facilita al públic la navegació i la recerca d’informació relacionada amb el festival.

La 16a edició del Zoom amplia i afegeix nous formats de televisió, més enllà de la ficció. Enguany, programes d’entreteniment o informatius tindran també el seu espai dins el palmarès.

El cartell d’aquesta edició ha estat creat pel dissenyador igualadí Nil Morist i vol ser una al·legoria a la capacitat del Zoom de crear ponts entre l’espectador i el contingut a través de la mirada.

El Zoom 2018 tindrà lloc del 20 al 25 de novembre a diversos espais d’Igualada i Barcelona.

La 16a edició del Zoom, Festival Internacional de Ficció Televisiva tindrà lloc del 20 al 25 de novembre a diversos espais d’Igualada i Barcelona.

Enguany el certamen ha renovat la seva pàgina web i l’ha dotat d’un disseny que facilita la navegació i dona més visibilitat i protagonisme als continguts. Amb un grafisme senzill però acurat, el nou lloc web millora també l’accessibilitat als recursos i la venda d’entrades online així com l’accés a la informació. Al mateix temps, inclou un històric dels 15 anys del Zoom amb imatges i vídeos ‘Re-zooms’. La pàgina web ha estat dissenyada per l’empresa igualadina Instint estratègia digital, patrocinadora del Zoom.

D’altra banda, el certamen s’amplia i afegeix nous formats de televisió, més enllà de la ficció. En aquesta edició, programes d’entreteniment o informatius tindran també el seu espai dins el palmarès. L’ampliació de formats és pel Zoom una declaració d’intencions, una aposta per donar visibilitat i reconeixement a tots els continguts televisius de qualitat.

El cartell d’aquesta edició ha estat creat pel dissenyador Nil Morist (Igualada, 1991). En paraules del graduat en Arts i Disseny per l’Escola Massana de Barcelona, la imatge del Zoom 2018 “pretén construir ponts entre l’espectador i el contingut a través de la mirada”. Per l’igualadí, la pantalla és “com una finestra, un mirall que ens interpel·la, una superfície que ens acompanya, ens transporta i ens absorbeix”. En aquest sentit, el cartell busca copsar aquesta relació “d’anada i tornada entre el públic i el contingut televisiu que, segons Morist, “crea atmosferes, emocions i sentiments”.

Una altra de les novetats del Zoom 2018 és la creació d’un Jurat Vell, que s’afegeix al Jurat oficial i al Jurat jove. El Jurat vell, format per tres membres, vol potenciar i fer valer la mirada de professionals amb experiència en el sector que ja s’han retirat del món laboral però que mantenen interès per a les novetats de l’audiovisual. El Jurat Vell valorarà els films de la secció oficial i concediran el premi a la Millor Pel·lícula.

El Zoom Festival va néixer a Igualada l’any 2003 com a aparador de les pel·lícules realitzades per a la televisió, un gènere poc valorat a principi dels anys 2000. El salt qualitatiu de les sèries i les minisèries i el fort augment d’espectadors, sobretot per la influència de la producció americana, ha revaloritzat aquest gènere fins a arribar al nivell de la bona cinematografia. Al llarg dels seus 16 anys de vida, el Festival Zoom ha viscut aquest gran canvi i ha evolucionat a mesura que ho ha fet el sector de la ficció televisiva. El Zoom va ser el primer festival de l’estat espanyol que va apostar pel cinema per a la petita pantalla. Actualment s’ha convertit en un festival de prestigi per a la indústria i en una cita indispensable per als amants de la ficció.

El festival és una iniciativa organitzada per l’Ateneu Igualadí i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, Diputació de Barcelona, Departament Cultura de la Generalitat de Catalunya.

ZOOM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FICCIÓ TELEVISIVA
16a edició

Del 20 al 25 de novembre
Igualada i Barcelona

www.zoomfestival.org

25º FESTIVAL L’ALTERNATIVA Festival de Cinema Independent de Barcelona Del 12 al 18 de novembre


25º FESTIVAL L’ALTERNATIVA
Festival de Cinema Independent de Barcelona
Del 12 al 18 de novembre
Molly M. Stensgaard, muntadora de Lars von Trier, impartirà una masterclass a l’Alternativa
L’Alternativa celebra 25 anys amb projeccions, seminaris i activitats entorn dels seus convidats: una selecció de dones muntadores i el director Boris Lehman

El festival dedica la secció Elles tallen al treball en l’ombra de les nombroses dones muntadores de la història del cinema. S’oferiran projeccions, una masterclass amb Molly Malene Stensgaard (muntadora de Lars von Trier), una taula rodona amb convidades com Nelly Quettier i xerrades amb Diana Toucedo, Ana Pfaff, Núria Esquerra i Ariadna Ribas, entre altres activitats.

Hi haurà una altra secció paral·lela dedicada al cinema en primera persona del realitzador belga Boris Lehman, que visitarà l’Alternativa i oferirà el seminari La pel·lícula com una llarga caminada.

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, arriba aquest any a la seva 25a edició. Vint-i-cinc anys defensant la independència creativa de l’autor, la diversitat, la innovació, la llibertat, el compromís i la reflexió.

La 25a edició de l’Alternativa se celebrarà del 12 al 18 de novembre. Les seccions paral·leles es completaran amb la secció Panorama, de produccions nacionals, i la secció Petits Experiments, amb cinema per als més joves de la casa.

El Festival de Cinema Independent de Barcelonal’Alternativa, celebra la seva 25a edició del 12 al 18 de novembre. Després de vint-i-cinc anys reivindicant el cinema més lliure, innovador i compromès, s’ha convertit en un dels festivals cinematogràfics més longeus de Barcelona.

Durant una setmana, el festival oferirà un complet programa de projeccions i activitats que defensen la diversitat i la independència creativa de l’autor i que conviden a la reflexió.

Una de les propostes més interessants de la 25a l’Alternativa serà la secció paral·lela Elles tallen, dedicada a les dones muntadores, la força invisible que es troba darrere de molts films rellevants. La secció serà un recorregut guiat per dones muntadores del cinema nacional i internacional, amb el que es vol reconèixer la tasca, massa sovint invisibilitzada, que s’amaga en algunes de les obres imprescindibles de la història del cinema.

Elles tallen inclourà un extens programa de projeccions de muntadores destacades, amb els films Bonnie and Clyde (Dede Allen), Meshes of the Afternoon (Maya Deren), En la ciudad de Sylvia (Núria Esquerra), Stroszek (Beate Mainka-Jellinghaus), Beau travail (Nelly Quettier), Reservoir Dogs (Sally Menke), Raging Bull (Thelma Schoonmaker), Dancer in the Dark (Molly Malene Stensgaard), Lost Highway (Mary Sweeney) i Trinta lumes (Diana Toucedo i Anna Pfaff), així com una selecció de curts del col·lectiu Dostopos (Ana Pfaff i Ariadna Ribas). També s’oferiran xerrades amb muntadores com Diana Toucedo, Ana Pfaff, Ariadna Ribas i Núria Esquerra, una taula rodona amb Nelly Quettier, Tere Font,Julia Juániz i Núria Esquerra i una masterclass amb Molly Malene Stensgaard. Aquesta secció paral·lela compta amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.

Una altra secció paral·lela remarcable de la 25a edició de l’Alternativa serà la dedicada al realitzador belga Boris Lehman. Lehman ha desenvolupat una copiosa filmografia amb la seva pròpia quotidianitat com a tema principal. Tot i el seu caràcter personal i independent, les seves gairebé 400 pel·lícules en diferents registres i formats s’han pogut veure per tot el món, tant als festivals cinematogràfics més importants com en institucions dedicades a l’art contemporani. Boris Lehman visitarà l’Alternativa 2018 per presentar la seva retrospectiva, en què es projectaran els films À la recherche du lieu de ma naissance (1990), Babel. Lettre à mes amis restés en Belgique (1991) i Funérailles (De l’art de mourir)(2016). A més oferirà el seminari de vuit hores La pel·lícula com una llarga caminada, amb la col·laboració de l’ECIB (Escola de Cinema de Barcelona). La inscripció al seminari ja està oberta i es pot fer escrivint a info@ecib.es.

Les seccions paral·leles es completaran amb la secció Panorama, de produccions nacionals, i la secció Petits Experiments, de cinema per als més joves de la casa.

El festival és un punt de trobada que fomenta el diàleg, el debat, la participació activa i la formació, així com un espai de celebració, tant per a públic general com per a professionals, estudiants, seguidors del cinema independent i públic familiar. L’Alternativa compta amb dues seccions oficials competitives de llargmetratges i curtmetratges, i també amb seccions paral·leles. Alhora ofereix una completa programació gratuïta, rica i diversa, cada tarda al Hall del CCCB, que aquest any acull una secció especial de curtmetratges dels 25 anys d’història del festival.

A més, l’Alternativa facilita espais per a la formació i el debat, amb una masterclass, tallers de creaciótaules rodones i tallers per a escoles. La secció l’Alternativa Professionals, per la seva banda, celebrarà la 9a Jornada de l’Alternativa Professionals i les sessions d’assessorament de projectes Mentoring Projects.

La seu central tornarà a ser el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), juntament amb la Filmoteca de Catalunya, a les quals se sumen el cinema Zumzeig i l’espai NOOK. Així mateix el festival comptarà amb la plataforma digital de vídeo a la carta Filmin, en què es podrà veure una selecció dels films d’aquesta edició.

A l’octubre es donarà a conèixer la programació de les dues seccions competitives i de les seccions Panorama i Petits Experiments, així com les activitats que inclourà el festival i els noms dels cineastes confirmats.

4e8842bc-a85f-4cd7-930d-fa760bd95bd9

L’ALTERNATIVA 2018
25È FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENT DE BARCELONA
Del 12 al 18 de novembre

Diferents espais (Barcelona)

MÉS INFORMACIÓ:
alternativa.cccb.org

El Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava 2018 tindrà lloc del 8 al 18 de novembre al Penedès i del 28 de novembre al 2 de desembre al Priorat


Suïssa, país convidat de la vuitena edició del Most Festival
8d3b021c-00b8-44a8-80ba-3c1ec783e121
 • El Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava 2018 tindrà lloc del 8 al 18 de novembre al Penedès i del 28 de novembre al 2 de desembre al Priorat
 • El fotògraf suïs Gérard-Philippe Mabillard exposarà els seus retrats de prestigiosos cineastes brindant amb una copa de vi i visitarà el certamen
 • La Secció Brot augmenta fins als 29 films seleccionats i la Secció Collita manté la xifra amb 37 pel·lícules al voltant del vi
Vilafranca del Penedès, 19 de setembre 2018 · El Most 2018, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, escalfa motors i ho fa avançant algunes de les característiques que definiran la seva vuitena edició, que tindrà lloc al Penedès del 8 al 18 de novembre i al Priorat del 28 de novembre al 2 de desembre. Suïssa, convidat especial d’enguany, una exposició internacional de fotogràfica i la millor selecció anual de cinema al voltant del vi són alguns dels atractius de la vuitena edició del certamen que organitzen el VINSEUM - Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i el Cineclub Vilafranca amb la col·laboració de les denominacions d’origen catalanes D.O. Penedès, D.O. Cava i D.O. Montsant.
Suïssa, país convidat
El país centreeuropeu pren el relleu de l’Uruguai i serà el convidat especial d’aquesta edició. Amb una tradició vitivinícola sòlida però relativament poc coneguda pel gran públic, la regió del Valais, al sud-oest de Suïssa, compta amb una gran varietat de vinyes i cellers que produeixen una tercera part del vi del país. El Most 2018 descobrirà Suïssa, i concretament aquesta regió, a través de les projeccions i activitats que es realitzaran al seu voltant.
Una d’aquestes activitats serà l’exposició fotogràfica Autour d’un verre de vin (Al voltant d’una copa de vi), del fotògraf suïs i director de Swiss Wines Valais Gérard-Philippe Mabillard, que serà també un dels convidats estrella. Situada a la Capella del VINSEUM –seu principal de tots els tastos de vins d’aquest Most 2018– Autour d’un verre de vin consta d’una sèrie de retrats d’estrelles cinematogràfiques en ambients distesos, tots ells brindant amb una copa de vi a la mà. Woody Allen, Quentin Tarantino, Marthe Keller, Benicio del Toro, Gérard Depardieu, Oliver Stone… Tots ells i fins a una trentena de personalitats són captades per la càmera de Mabillard en aquesta exposició que es podrà veure del 26 d’octubre al 2 de desembre.
(c) Gérard-Philip Mabillard
Imatge de la vuitena edició
El cartell de la vuitena edició del Most juga amb un element tan característic com sovint obviat en el món vitivinícola: el suro. Alzines sureres, amb el seu vermell corinti que recorda al vi negre, rodegen un llenyataire que, il·luminat en plena nit, sembla haver descobert alguna cosa, que contempla embadalit. Una projecció cinematogràfica? Un caldo diví? La intriga, els elements naturals i les tonalitats de la imatge remeten, més implícitament i suggeridora que mai, als dos grans nuclis del festival:cinema i vi.
Verema de programació
La programació del Most 2018 tornarà a comptar amb les seccions que l’han consolidat al llarg dels seus vuit anys. La Secció Collita, que recull les millor propostes cinematogràfiques de l’any sobre la vinya, el vi i el cava; la Secció Brot, selecció dels curtmetratges més destacats de l’any en l’àmbit espanyol, i Gran Reserva, amb grans títols en preestrena maridats amb vi i cava.

La Secció Collita constarà de 37 títols que sumen més de 900 minuts de metratge de tot tipus de gèneres i estils i provinents d’arreu del món. Dels 37 treballs, 16 són nacionals –dels quals 9 catalans– i 21 de països tan variats com Xile, França, Suïssa, Canadà, Bèlgica, Alemanya i els Estats Units. Entre ells hi trobem Grand cru, que segueix al reconegut viticultor d’origen canadenc Pascal Marchand durant un any, 2016, en què la collita a la Borgonya va ser nefasta, fruit de malalties a les vinyes i grans gelades; El origen, que explica el viatge de José Antonio Navarrete (Quique Dacosta, Dénia) i Juan Luis García (Casa Marcial, Arriondas) fins a Múrcia, la regió que els va veure néixer, per recuperar l’orgull dels vins de Jumilla; i Revolución líquida, acostament humanista a l’ofici del sommelier a través de tres professionals i de la mà de la inquieta Clara Isamat, directora ja guardonada amb el premi Most l’any 2016 i premiada amb el màxim guardó del Festival Oenovidéo 2018. També destaca, aquest any, una forta presència del territori amb cinc treballs penedesencs que posen de relleu la creixent simbiosi entre aquests dos mons dels què el Most n’és el denominador comú. Un d’aquests títols és40 hectàrees, la terra i el pagès, documental de Pep Puig que reivindica la figura del pagès que treballa la vinya en ple segle XXI. Acompanyant a deu pagesos, podrem escoltar les reflexions a cau d’orella sobre la seva manera de relacionar-se amb la terra.

Per la seva part, la Secció Brot 2018 comptarà amb 29 films escollits d’entre 275 candidats, incrementant la selecció respecte als 22 de l’any anterior.

Most. Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava
8a Edició | 8 – 18 de novembre 2018 | Penedès

6ª edición de DOCfield Barcelona, el festival de fotografía documental de Barcelona | 8 Noviembre – 9 Diciembre


8450558b-01d7-4acd-ada7-f3bcf34d6c91 (1)
Una reflexión sobre el efecto de los afectos

DOCfield Barcelona, el festival de fotografía documental de Barcelona, celebra su 6ª edición del 8 de noviembre al 9 de diciembre y propone reflexionar sobre el amor

Isadora Kosofsky ‘Senior Love Triangle’ - DESCARGAR FOTO
 • La programación de DOCfield Barcelona incluye 7 exposiciones en la sección oficial articuladas a través de la RUTA DOCfield y una extensa programación expositiva por toda la ciudad con más de 15 sedes invitadas.
 • El festival cuenta con visitas guiadas a las principales exposiciones, la jornada de reflexión DOCfield PRO para profesionales del sector y la V edición del premio de fotolibro DOCfield Dummy Award Fundació Banc Sabadell.
 • La temática de DOCfield Barcelona 2018 gira alrededor del amor. El festival, que plantea interrogar a través de la fotografía documental, propone una reflexión sobre las diferentes formas de amor y sobre el efecto de los afectos.
 • DOCfield Barcelona está organizado por la Fundación Photographic Social Vision, entidad sin ánimo de lucro comprometida en la divulgación del valor social del fotoperiodismo, y cuenta con la colaboración principal de la Fundación Banco Sabadell.
 • Próximamente se anunciará la programación completa. Toda la información en www.docfieldbarcelona.org
Del 8 de noviembre al 9 de diciembre se celebra la 6ª edición de DOCfield Barcelona, el festival de fotografía documental de Barcelona, organizado por la Fundación Photographic Social Vision, entidad sin ánimo de lucro comprometida en la divulgación del valor social del fotoperiodismo.

DOCfield Barcelona transforma Barcelona en el centro de referencia internacional de la fotografía documental y el periodismo visual, y reconoce públicamente su valor social. Un festival gratuito y abierto a todo el mundo que invita a la reflexión, al debate y a la creación de opinión pública.

La temática de la 6ª edición de DOCfield gira alrededor del amor. El festival explora e investiga las diferentes formas de este sentimiento humano que busca el encuentro y la unión con el otro ser: ¿qué efectos produce el afecto? Fiel a sus principios, DOCfield Barcelona es un festival que plantea interrogantes a través de la fotografía documental con el objetivo de hacer reflexionar al público. La temática de la nueva edición del festival surgió de las valoraciones anónimas realizadas por los asistentes en la pasada edición del festival.

La programación del festival incluye 7 exposiciones en la sección oficial -articulada a través de la RUTA DOCfield- y 16 en sedes invitadas, visitas guiadas, proyecciones audiovisuales gratuitas, la jornada DOCfield PRO para profesionales del periodismo, de la comunicación, de la cultura y del tercer sector, que motive la reflexión y el análisis de experiencias de éxito en comunicación y conexión con las audiencias, y la V edición del premio de fotolibro DOCfield Dummy Award Fundació Banc Sabadell.

Programación DOCfield Barcelona 2018


RUTA DOCfield: las 7 exposiciones de la sección oficial


Las 7 exposiciones que forman la sección oficial del festival están ubicadas siguiendo un eje geográfico central que atraviesa Barcelona desde el nudo Diagonal-Paseo de Gracia y hasta Colón. La RUTA DOCfield incluye los siguientes espacios de la ciudad (de norte a sur): Palau Robert, Universitat de Barcelona, FNAC Triangle, CC Pati Llimona y Museu Marítim de Barcelona.

Aparte de la sección oficial, la programación expositiva de DOCfield Barcelona se extiende por toda la ciudad con 16 sedes invitadas -galerías, centros de arte, escuelas, centros cívicos…- que se suman a la temática y carácter del festival.

El Palau Robert, epicentro del festival este año, acogerá el  8 de noviembre la inauguración de DOCfield Barcelona con tres exposiciones.

DOCfield PRO con Oxfam Intermón


El 24 de noviembre, Photographic Social Vision, con el apoyo de Oxfam Intermón, organiza la segunda edición de DOCfield PRO, una jornada profesional destinada a fotógrafos, periodistas y profesionales de la comunicación del tercer sector y la cultura. Una serie de ponencias y comunicaciones breves entre profesionales donde se debatirá la confianza como elemento esencial en las relaciones entre personas, entidades, colectivos que gestionan y comparten información. DOCfield PRO se celebrará en el Mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y las inscripciones se abren en septiembre.

DOCfield Dummy Award Fundació Banc Sabadell: V premio de maquetas de fotolibro


Por quinto año consecutivo DOCfield Barcelona organiza el Dummy Award, el premio de maquetas de fotolibros -proyectos editoriales de autoedición-. El galardón consiste en otorgar 3.000 euros al autor de la maqueta ganadora para su porterior impresión como fotolibro. El ganador es escogido por un jurado de expertos, y la temática coincide con la del festival: el amor. Una iniciativa que quiere dar visibilidad a nuevos formatos editoriales que recibe el apoyo en distribución de la editorial independiente Phree y de la Fundación FotoColectania que acoge la exposición de las maquetas finalistas y el fallo del jurado. La convocatoria del DOCfield Dummy Award se abrirá el próximo 3 de septiembre.

ACTIVIDADES DOCfield: programa educativo


DOCfield Barcelona, siguiendo con la propuesta educativa anual que lleva a cabo la Fundación Photographic Social Vision, organiza un programa de actividades dirigidas al público general, centros educativos y empresas de la ciudad.

En esta edición, el festival propone visitas guiadas a las exposiciones de la RUTA DOCfield y talleres de fotografía participativa para grupos de escolares.

El Palau Robert acogerá todos los miércoles del mes de noviembre el pase de proyectos audiovisuales que complementan el programa del festival con posteriores mesas redondas donde expertos sobre las temáticas tratadas debatirán con el público asistente.

Además, la programación educativa se verá complementada con diferentes presentaciones y conferencias pronunciadas por los diferentes autores que forman parte de las exposiciones del festival a lo largo del festival.

Sobre Photographic Social Vision


La Fundación Photographic Social Vision es una entidad sin ánimo de lucro comprometida en divulgar y potenciar el valor social de la fotografía documental y el fotoperiodismo.

Desde sus inicios y a través de tres áreas de actuación, Photographic Social Vision persigue los objetivos de sensibilizar a la sociedad sobre realidades poco conocidas y problemáticas sociales, de promover la transformación e inclusión social dotando de herramientas a grupos e individuos (tanto al público general como colectivos vulnerables), de apoyar al desarrollo profesional de fotógrafos documentalistas y de asesorar a entidades vinculadas al sector.

Dentro del área de Proyectos, se conoce a la Fundación por el World Press Photo en Barcelona y DOCfield Barcelona – Festival de Fotografía Documental de Barcelona. EnEducación, el trabajo de estos años se ha materializado sobre todo en los talleres Punt de Vista, la apuesta de la Fundación para convertir la fotografía en una herramienta de expresión y transformación social que refuerce la identidad y promueva la cohesión social. En su tercera área, la Profesional, Photographic Social Vision hace años que asesora a fotógrafos y a entidades vinculadas al sector, y en 2016 creó la primera beca de apoyo al fotoperiodismo de investigación del país, dotada con 8.000 €. La Fundación además representa archivos fotográficos históricos, como el de la familia del fotógrafo francés Jacques Léonard, o el recientemente descubierto de Joana Biarnés, la primera mujer fotoperiodista del país.

Desde 2001, la Fundación ha organizado 154 exposiciones, ha difundido el trabajo de más de 2.200 autores, ha congregado más de 1 millón de visitantes con las exposiciones del World Press Photo y DOCfield, ha asesorado a más de 800 autores nacionales, ha coordinado 15 talleres de fotografía participativa y ha editado la guíaPhotolovers.

CAT POWER EN CONCIERTO 1 y 2 de noviembre


 CAT POWER EN CONCIERTO

mailingassets_127e8d79a73de35f9d2ee94141addc30449fdb8a

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE
RAZZMATAZZ – BARCELONA

ENTRADAS A LA VENTA EL 19 DE JULIO

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE
TEATRO CIRCO PRICE – MADRID

ENTRADAS A LA VENTA EL 20 DE JULIO

Cat Power anuncia gira para el mes de noviembre, coincidiendo con la salida de su nuevo álbum, Wanderer, prevista para el 5 de octubre. La gira contará con dos fechas en nuestro país, el 1 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona, concierto que formará parte del ciclo Cruïlla de Tardor,  y el 2 de noviembre en el Teatro Circo Price de Madrid.

Las entradas para el concierto de Madrid se podrán adquirir a partir de las 10:00h del viernes 20 de julio, a través doctormusic.com yteatrocircoprice.es. El precio de las entradas será de 31 Euros para pista y 33, 37 y 41 Euros para las entradas de grada (gastos de distribución no incluidos). Para el concierto de Barcelona, las entradas estarán a la venta el jueves 19 de julio en cruillabarcelona.com. El precio será de 28 Euros (gastos de distribución no incluidos).

Chan Marshall, conocida por todos como Cat Power, es uno de los referentes del indie estadounidense que más ha aportado a la escena internacional. Cantante y compositora, además de productora con más de veinte años de carrera, iniciaba su andadura en 1994 cuando la descubrieron Steve Shelley de Sonic Youth y Tim Foljahn de Two Dollar Guitar, con quien grabó sus primeros dos álbumes.

Cinco entregas después, en 2003, resurgía tras un breve descanso con You Are Free, un álbum que contaba con las colaboraciones de Dave Grohl yEddie Vedder. Le seguirían The Greatest (2006) y Jukebox (2008), antes de presentarnos Sun (2012) en su última gira. 

A lo largo de estos años, los críticos han notado la constante evolución del sonido de Cat Power, con una “mezcla de punk, folk y blues” en sus primeros álbumes, y elementos de soul o incluso electrónica y otros géneros más frecuentes en su material posterior. Ahora, con vistas a su nueva gira, la artista anuncia un nuevo lanzamiento discográfico que llegará en octubre y del que estamos deseando poder escuchar ya alguna de sus piezas. De momento tenemos un adelanto de Wanderer, a través de estetráiler.

Producido íntegramente por Marshall, Wanderer incluye apariciones de viejos amigos y compatriotas, así como la voz de su amiga y reciente compañera de gira, Lana Del Rey. El nuevo álbum supone el regreso de la icónica voz estadounidense, y representa “mi viaje hasta el momento”, dice Marshall. “El curso que mi vida ha tomado en este viaje, ir de ciudad en ciudad, con mi guitarra, contar mi historia, venerando a las personas que hicieron esto generaciones antes que yo.”

Nuevo álbum Wanderer - A la venta el 5 de octubre