Conversa a l’entorn del Haiku per Juan Fernández-Aceytuno (dijous 22 de octubre)

Conversa a l’entorn del Haiku per Juan Fernández-Aceytuno

image001

 

 

 

 

 

 

 

Dia: Dijous 22 d’octubre de 2015

Hora: 19.00 hores

Lloc: UP ART BCN – Boters 6, pral. 1a

Preu: 15 € . La quantitat anirà íntegrament destinada al projecte de la Fundación Jaime Alonso Abruña

Inscripcions: espai.upartbcn@gmail.com

El Haiku és una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses; es tracta d’una composició breu de 3 versos de 5, 7 i 5 mores (que normalment se substitueixen per síl·labes quan es tradueixen a altres llengües). La seva poètica es basa en un moment emotiu de la vida o la naturalesa.

A partir del llibre “Lógica sencilla”, Juan Fernández-Aceytuno, presentarà què és i com es construeix un Haiku i què ens pot aportar a la nostra vida diària. L’emoció i la sensació sentides per l’autor, han de ser lleugerament suggerides a fi de permetre al lector recrear la mateixa emoció perquè pugui concloure a la seva manera el poema presentat.

Els 15 € que es fan pagar d’inscripció per aquesta activitat programada des d’UP ART BCN, aniran íntegrament destinats a un projecte de la Fundación Jaime Alonso Abruña (www.fjaa.es). L’objectiu principal de la fundació és ajudar a nens amb problemes greus de salut, socials, eduactius que els impossibilita tenir una infància estable i feliç.

Biografia de Juan Fernández-Aceytuno: Des de l’any 2008 és director general de ST-Sociedad de Tasación. Enginyer de mines per la Universidad Politécnica de Madrid (1989), és Master en Direcció d’Operacions pel IE – Madrid (1995), i PDG pel IESE-Madrid (2004). Ha participat en dos grans projectes desenvolupats en el món industrial entre els anys 1989 i 1998 a BP i en el període 1999 i 2008 va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a la divisió financera de GE.

És autor del llibre “Gestión en tiempos de crisis» Editorial Deusto, (2009), mentor en Endeavor.org i fundador del think tank Know Square, una xarxa de coneixement que opera en format cooperativa, formada per professionals independents amb la finalitat de compartir experiències. Així mateix, és membre del Círculo de Empresarios.