MISSATGE INTERNACIONAL DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE PER ANATOLI VASSILIEV

Anatolij-VasilievMISSATGE INTERNACIONAL DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE

PER ANATOLI VASSILIEV
director de teatre rus.

 

 

És necessari el teatre?

Aquesta és la pregunta que es fan milers de professionals del teatre decebuts i milions de persones que n’estan cansades.

Per què el necessitem?

En aquests anys en què l’escena es converteix en quelcom tan insignificant, davant les places de les ciutats i els països, on es representen les autèntiques tragèdies de la vida real.

Què significa per a nosaltres?

Galeries i llotges banyades en or, butaques de vellut, telons ronyosos, veus d’actors ben polides; o contràriament, allò que pot lluir aparentment distint: caixes negres tacades de fang i sang, amb un munt de cossos nus i rabiosos en el seu interior.

Què ens pot contar? Tot!

El teatre ens ho pot contar tot.

Com viuen els déus en el cel; com llangueixen els presos en les coves subterrànies oblidades; com ens pot enaltir la passió; com ens pot destruir l’amor; com prescindir d’una bona persona; com regna l’engany; com viu la gent en pisos; com viuen els infants en camps de refugiats; com retornen al desert i com se separen dels seus éssers estimats. El teatre pot contar-ho tot.

El teatre ha estat i seguirà sent sempre.

I ara, en aquests darrers cinquanta o setanta anys, ha estat particularment necessari. Perquè entre totes les arts públiques, només el teatre es produeix d’orella a orella, d’ull a ull, de mà en mà i de cos a cos. No li cal intermediari entre les persones. És la llum més transparent; ni del sud ni del nord, ni de l’est ni de l’oest. És la llum per ella mateixa que brilla des de tots els racons del món; que es reconeix d’immediat per amics i enemics.

Ens cal tot tipus de teatre.

I d’entre moltes i diferents formes de teatre, l’arcaic serà el més necessari. El teatre dels rituals no té perquè ser incompatible amb el teatre dels pobles civilitzats. La cultura secular va quedant castrada a mesura que la “informació cultural” la va suplantant gradualment per mitjà d’entitats simples que surten al seu encontre.

El teatre és obert. Entrada lliure.

Al diable amb els aparells i els ordinadors. Aneu al teatre, ocupeu-ne files senceres al pati de butaques i a les galeries! Gaudiu de la paraula i de la representació! Aquí teniu el teatre. No el negligiu ni us el perdeu per molt atrafegada que sigui la vida.

Tot el teatre és necessari.

Només hi ha un teatre que no és necessari: el teatre de les actuacions polítiques; el teatre de les conxorxes polítiques; el teatre dels polítics; el teatre de la política; el teatre de terror quotidià, individual o col·lectiu; les escenes de cadàvers i sang pels carrers i places, per les capitals i les províncies, entre religions i ètnies.

Traducció: AADPC

 

MENSAJE INTERNACIONAL DEL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

POR ANATOLI VASSILIEV

director de teatro ruso.

 

¿Es necesario el teatro?

Esa es la pregunta que se hacen miles de profesionales del teatro decepcionados y millones de personas cansadas de él.

¿Para qué lo necesitamos?

En estos años en que la escena se convierte en algo tan insignificante, frente a las plazas de las ciudades y los países, donde se representan las auténticas tragedias de la vida real.

¿Qué significa para nosotros ?

Galerías y palcos bañados en oro, sillones de terciopelo, telones roñosos, voces de actores bien pulidas; o por el contrario, algo que puede lucir aparentemente distinto: cajas negras, manchadas de barro y sangre, con un montón de cuerpos desnudos y rabiosos en su interior.

¿Qué nos puede contar? ¡Todo!

El teatro puede contarnos todo.

Cómo viven los dioses en el cielo; cómo languidecen los presos en cuevas subterráneas olvidadas; cómo nos puede encumbrar la pasión; cómo nos puede destruir el amor; cómo prescindir de una buena persona; cómo reina el engaño; cómo vive la gente en pisos; cómo viven los niños en campos de refugiados; cómo regresan al desierto, y cómo se separan de sus seres queridos. El teatro puede contarlo todo.

El teatro fue y siempre lo será.

Y ahora, en estos últimos cincuenta o setenta años, ha sido particularmente necesario. Porque entre todas las artes públicas, solo el teatro se produce de oreja a oreja, de ojo a ojo, de mano a mano y de cuerpo a cuerpo. No necesita intermediario entre las personas. Es la luz más transparente; ni del sur ni del norte, ni del este ni del oeste. Es la luz en sí mismo y brilla desde todos los rincones del mundo; de inmediato reconocible por amigos y enemigos.

Se necesita todo tipo de teatro.

Y de entre muchas y distintas formas de teatro, el arcaico será el más necesario. El teatro de los rituales no tiene por qué ser incompatible con el teatro de los pueblos civilizados. La cultura secular va quedando castrada a medida que la “información cultural” la va suplantando paulatinamente por entidades simples que salen al encuentro.

El teatro está abierto. Entrada libre.

Al diablo con los aparatos y ordenadores – ¡Id al teatro, ocupad filas enteras en el patio de butacas y en las galerías! ¡Disfrutad de la palabra y la representación! Ahí tenéis el teatro. No lo descuidéis ni os lo perdáis por muy atareada que sea la vida.

Todo teatro es necesario.

Sólo hay un teatro que no es necesario: el teatro de las actuaciones políticas; el teatro de las maquinaciones políticas; el teatro de los políticos; el teatro de la política; el teatro de terror cotidiano, individual o colectivo; las escenas de cadáveres y sangre en las calles y plazas, en las capitales y en las provincias, entre religiones y etnias.

Traducción: AADPC

————————————————————————–