Coneix l’Edifici Històric de la UB i el Seminari Conciliar 12 març,30 abril, 21maig ,23 juliol