EL LICEU OBRE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DEL DIRECTOR ARTÍSTIC

image002
Barcelona, 28 de novembre de 2013

La Fundació del Gran Teatre del Liceu ha aprovat avui les bases per a la selecció d’un nou director artístic i de producció. La decisió ha estat presa per la comissió executiva del Teatre, organisme delegat del Patronat de la Fundació del GTL.
Les bases de la convocatòria pública estableixen que el futur director haurà de tenir perfil internacional, experiència i adequar-se a l’actual model de programació artística i als paràmetres de sostenibilitat econòmica de la mateixa i del Teatre.

Els candidats hauran d’acreditar:

– Coneixements significatius en la qualitat i l’agenda artística, especialment pel que fa als teatres d’òpera.
– Àmplia coneixença d’artistes i de produccions nacionals i internacionals per poder realitzar la programació futura.
– Coneixements musicals i experiència en la gestió musical.
– Capacitat d’adaptació al model artístic del Liceu.
– Coneixements de gestió i visió econòmica de la programació, amb l’objectiu de dissenyar un programa econòmicament sostenible.
– Capacitat innovadora en la gestió de la producció per intentar optimitzar els costos de producció.
– Es valorarà experiència internacional en llocs de responsabilitat en teatres i auditoris.
– Capacitat demostrada en el treball en equip i visió global.
El termini de presentació dels CV finalitzarà el 2 de gener de 2014. Posteriorment, el Liceu farà arribar als candidats/tes la informació relativa al model artístic del GTL i la resta de la informació perquè pugui presentar la seva proposta artística. La selecció es durà a terme al llarg del primer quatrimestre de 2014. L’objectiu és que la incorporació es produeixi abans de l’1 de setembre de 2014.